Toros Tarım Mersin'de Ar-Ge Merkezi kuracak

Tarımsal sanayi sektörünün en büyük kuruluşu olan Toros Tarım'ın bitki besleme alanında Ar-Ge Merkezi kurmak üzere T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptığı başvuru kabul edildi. Türkiye'de kendi alanında bir ilk olan Ar-Ge Merkezi'nde sektörün talep ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilimsel çalışmalar yürütülecek. Merkezde, yeni teknolojilerle bitki besleme konusundaki verimliliğe katkı yapacak yeni ürünler geliştirilmesine öncelik verilecek.

Tarımın gelişmesini çok yönlü bir süreç olarak gören ve kurulduğu günden bu yana bu süreçte etkin rol almayı şirket politikası olarak benimseyen Toros Tarım, sürdürülebilir tarımın en önemli unsurlarından olan gübre alanında ürün portföyünü yeni ürünlerle desteklemek ve Türk tarımını teknolojik yeniliklerle tanıştırmak amacıyla Mersin Üretim Tesisi içinde bir Ar-Ge Merkezi kuracak. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başvurusu onaylanan Ar-Ge Merkezi'nde ürün geliştirme, mevcut ürünleri iyileştirme ve süreç geliştirme çalışmaları yapılacak.

Gıda zincirinin başlangıç noktası olan tarımın geliştirilmesi Toros Tarım'ın ana hedeflerinden birini oluşturuyor. Toros Tarım, 35 yılı aşkın süredir hem bitki besin maddesi, hem de hastalıklardan ari kaliteli fide ve tarla tohumu üretimi ile çiftçilere yüksek verimli tarımsal girdiler temin ediyor. Böylece tarımda sürdürülebilirlik kavramının temelini oluşturan birim alandan daha fazla mahsul elde etme, çiftçinin yaşam kalitesini yükseltme ve hızla artan dünya nüfusunun ihtiyacı olan yeterli ve kaliteli gıda maddesini temin ederek gıda ve besin güvenliğini sağlama gibi hedeflere doğrudan katkı sağlıyor.

Üretim kapasitesi ve pazar payı itibariyle sektör lideri olan Toros Tarım, klasik gübrelerin yanında suda eriyebilen özel gübreleri ile de çiftçinin her türlü bitki besleme ihtiyacını tek elden karşılamayı hedefliyor. Tarıs Tarım, “organomineral” gübreleri de ürün gamına ekleme yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Kurulacak Ar-Ge Merkezi'nde gerçekleştirilecek formülasyon ve geliştirme faaliyetleri ile Toros Tarım'ın mevcut ürün portföyünün farklı özelliklere sahip ve çiftçinin verimliliğine katkı sağlayacak yeni ürünlerle geliştirilmesi hedefleniyor. Özel gübre çeşitlerinin geliştirilmesi ve ülkemizde imal edilmeyen ürünlerin yerli olarak üretilmesi gibi çalışmaların da yapılacağı Ar-Ge Merkezi'nde, mevcut ürünlerin fiziksel ve kimyasal etkinliğinin, mukavemet ve bekleme sürelerinin artırılması gibi çalışmalar da gerçekleştirilecek. Üretim süreçlerinin geliştirilmesi, optimizasyon, üretimde enerji tasarrufu ve çevresel etkilerin azaltılması gibi konular da yeni Ar-Ge Merkezi'nin hedefleri arasında yer alıyor.

Türkiye'de bir ilk

Bugüne kadar gübre ve tarımsal girdi alanındaki yenilikleriyle sektörüne birçok konuda öncülük yapan Toros Tarım, Ar-Ge Merkezi ile de bir ilke imza atıyor. Mersin Üretim Tesisi bünyesinde kurulacak tesis, Türkiye'de bitki besini alanında faaliyet gösteren ilk Ar-Ge Merkezi olacak.

Bugüne kadar Ege Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi ile doğru-dengeli gübreleme ve bitkisel üretimde hassas besin yönetimi gibi alanlarda ortak çalışmalar yürüten Toros Tarım, önümüzdeki dönemde bu çalışmalarını geliştirerek sürdürmeyi hedefliyor. Toros Tarım, hem gübre, tohum, fide-fidan, tarımsal ilaç ve tarımsal mekanizasyon teknolojileri gibi girdilerin üretimine, hem de bu girdilerin en doğru şekilde kullanılmasına yönelik olarak, üniversiteler başta olmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ait araştırma enstitüleri ile de işbirliğini daha da geliştirecek. Toros Tarım'ın bugüne kadar Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak katılım sağladığı sempozyum, kongre ve konferanslara desteği de devam edecek.