Tarımda Sürdürülebilirlik Uygulamaları

İçinde yaşadığımız yüzyılda, kısıtlı alandan daha fazla bitkisel üretim elde etme zorunluluğu, bitki besleme ürünleri üretiminin gerçekleştirildiği sektöre ilave sorumluluklar yüklemektedir. Söz konusu bu ilave sorumluluk alanı içerisinde; hedef odaklı bitki besleme ürünlerinin üretimi, mevcut veya üretilecek olan yeni ürünlerin ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğini de kapsayacak biçimde doğru ve bilinçli şekilde kullanılmasına kadar oldukça çeşitli konular yer almaktadır.

Sürdürülebilir tarım yaklaşımı, kırsal alanda üretim yapan çiftçilerin bulundukları yerlerde faaliyetlerini sürdürebilmeleri, hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları adına çiftçilere eğitim hizmetlerinin götürülmesi, ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi, yerel potansiyelin değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Toros Tarım tarımsal sanayi sektöründe Türkiye’nin atılımlarını yönlendiren güçlerden biri olma vizyonu ve süregelen değerlerine bağlı kalarak, tüm paydaşları için değer yaratma misyonu ile 2018 yılında yeni bir çalışma programı başlatmıştır.

Toros Tarım Çiftçi Eğitim Otobüsü ve Bölge Gezici Ekipleri ile çiftçi eğitimlerini sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirmektedir. Bitki beslemede temel prensip olarak kabul edilen 4D Hassas Besin yönetimi, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarında rehber alınmaktadır.

Toros Çiftçi Eğitim Otobüsü:

2018 yılında yola çıkan Çiftçi eğitim Otobüsümüz, GAP, Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinde çiftçilerimiz ile buluşmuştur. 2019 yılında da Trakya, Akdeniz ve Batı Akdeniz bölgelerinde faaliyetini sürdürecektir.

Otobüsümüz iç donanımı çiftçilerimizin rahatlıkla görsel olarak bilgi alacağı şekilde düzenlenmiştir. Çiftçilerimize sürdürülebilir tarım adına temel bilgilendirmeler kısa filmler ile verilmektedir.

4D Hassas Besin Yönetimi çerçevesinde ise doğru ve dengeli gübreleme bilgileri aktarılmaktadır. Çiftçi Eğitim Otobüsü, sosyal sorumluluk bilinci ile ilçe, kasaba, köy demeden çiftçilerimizin ayağına kadar gitmektedir.

Faaliyetimiz ve bilgilendirme çalışmalarımız çiftçilerimiz tarafından ilgi ile karşılanmakta, ekibimiz büyük bir misafirperverlik ile karşılanmaktadır.

İlginin ve çiftçi nüfusunun yoğun olduğu bazı ilçe merkezlerinde ise eğitim faaliyeti büyük toplantı salonlarında yapılmaktadır.

Teknik Gezici Ekiplerimiz:

Toros Tarım Tarımsal Teknik ve Dijital Pazarlama birimine bağlı her biri konusunda Uzman Ziraat Mühendisi arkadaşlarımız 7 bölgede çiftçi ve tarımla uğraşan tüm paydaşlara, bitki besleme ve gübreleme hakkında bilgilendirmeler yapmaktadır.

Sürdürülebilir tarımda bitki besleme, birim alandan en yüksek verim ve kalitede ürün almanın anahtarı olarak kabul edilmektedir. İki akademisyen danışmanımızın katkıları ile gezici ekibimiz, çiftçileri tarlalarında ziyaret etmekte, toprak, yaprak ve su analizleri sonuçlarına göre gübreleme tavsiyeleri oluşturmaktadır.

Gezici ekibimiz tavsiyelerini 4D Hassas Besin Yönetimine göre hazırlamaktadır. 4D Hassas Besin Yönetimi, dünya gübre endüstrisi tarafından iyi gübre uygulamaları için kabul edilen yenilikçi yaklaşımdır.

Bu yaklaşım, tarımsal sistemlerin sürdürülebilirliği için mutlak gerekli olup, besin yönetiminin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını dikkate alır. Kavram, doğru besin kaynağını, doğru dozda, doğru zamanda, doğru yere uygulama şeklinde oldukça basit olmakla beraber, uygulaması bilgi yoğunluklu ve bölgeye özgüdür.

Tarımsal Teknik ve Dijital Pazarlama Gezici Ekibimiz, hızla gelişen teknolojiye uyum ve sektöründe öncü olma vizyonuyla, 5 band multispektral çekim özelliği olan Drone’ u ile tarla gözlemleri yapabilmektedir.

Çoklu ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çeken drone, bitkinin ışığı farklı dalga boyunda yansıtmasına göre gelişim düzeyini görmemizi sağlamaktadır. Yüksek çözünürlüklü ham fotoğraflar, özel bilgisayarlarda görüntü işleme ile yorum yapılacak duruma getirilmektedir.

Tarımsal Teknik ve Dijital Pazarlama Gezici Ekibi, Toros Tarım’ ın ödüllü cep telefonu ve internet yazılımı olan Torosciftci uygulamasının sürdürülebilir bitkisel üretim üzerindeki etkilerini de tüm bitki yetiştiricilerine anlatmaktadır.

Torosciftci uygulamasında çiftçilere, yetiştirdikleri ürünler için kullanmaları gereken gübrelerin dışında, tarlalarının sıcaklık, yağış gibi hava durumu bilgileri ve hava sıcaklığıyla ilişkili olarak hesaplanan bitkilerin gelişim düzeylerine ait bilgiler de sağlanmaktadır.