İNSAN KAYNAKLARI

Toros Tarım, en değerli varlığı olan insan kaynaklarını sürdürülebilir büyümenin temel unsuru olarak görmekte ve insan kaynakları stratejisini bu anlayış üzerine inşa etmektedir. Şirket, gerek çalışanlarının iç memnuniyetini artırmak, gerekse beşeri sermayesinden en üst derecede yararlanmak amacıyla etkin bir insan kaynakları programı uygulamaktadır.

Büyük başarıların ancak takım oyunuyla kazanılabileceği bilinciyle ekip çalışmasına önem veren, çalışanlarının şirket yönetimine aktif katılımını sağlayacak adımlar atan ve onların yaratıcı güçlerini harekete geçirecek mekanizmalar oluşturan Toros Tarım, aynı zamanda ilerleme ve gelişmenin temelini oluşturan eğitime verdiği önemi, mesleki eğitim ve gelişim programlarına yatırım yaparak da göstermektedir.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için faaliyetlerini çevreye duyarlılık ilkesi doğrultusunda şekillendiriren şirket, aynı zamanda çevre bilincini çalışanları arasında da geliştirecek önlemleri almakta ve insana verdiği değeri, iş güvenliği uygulamalarıyla somutlaştırmaktadır.