ÇEVRE

ÇEVRE

Üretimini Türkiye’nin 3 farklı noktasındaki fabrikalarında gerçekleştiren Toros Tarım, sürdürülebilirliğin en temel kriteri olan çevreye saygılı üretim ilkesini içtenlikle benimsemekte ve faaliyetlerini bu çerçevede sürdürmektedir. Sahip olduğu birikim ve uzmanlığı, toplumun, müşterilerinin ve çalışanlarının gereksinimlerini karşılamak için kullanmayı ana ilke olarak benimseyen Toros Tarım, faaliyetlerini çevre koruma bilincine ve insan yaşamına saygılı bir şekilde sürdürmektedir.

Toros Tarım, üretim tesislerinin bulunduğu kıyı bölgelerinin korunması amacıyla yasaların getirdiği tüm yükümlülükleri yerine getirirken, su kaynaklarının ve çevre ekosistemlerinin korunması adına üretim süreçlerini sürekli gözden geçirmekte ve yeni yatırımlarla iyileştirmektedir.

Tarım sektörüne sunduğu ürün ve hizmetlerle "ilk"lerin şirketi olan Toros Tarım, Ceyhan, Mersin ve Samsun İşletmeleri'nde uyguladığı Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleriyle ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin tümünü alarak sektörünün bu alanda da öncüsü olmuştur.

Mersin Üretim Tesisi, Nitrik Asit Ünitesi’nden atmosfere verilen baca gazları içindeki NOX emisyonunu 200 ppm’in altına düşüren katalitik redüksiyon sistemini Türkiye’de ilk devreye alan sanayi kuruluşudur.

Samsun Gübre Fabrikası, özelleştirme kapsamında 2005 yılında Toros Tarım bünyesine geçmeden önce yarattığı kirlilik nedeniyle şikâyetlere yol açan bir tesisken, satın alındıktan sonra hayata geçirilen yatırımlar sayesinde CO ve SOx emisyonları yönet­melik değerlerinin çok altına inen, tümüyle çevre dostu bir üretim tesisi olmuştur. Bugün, fabrikanın tüm deşarj ve emisyon kaynakları, hem iç analizlerle hem de akredite labora­tuvarlar tarafından yapılan analizlerle sürekli değerlendirilmektedir.

Enerji verimliliğinde de öncü

Toros Tarım, sahip olduğu tesislerin enerji verimliliğini yükseltme yönünde de sürekli iyileştirmeler yapmaktadır.

Toros Tarım Mersin İşletmesi, 2016 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından kimyasal maddeler, ürünler ve suni elyaf sektöründe “enerji yoğunluğunu azaltma oranı” en yüksek sanayi kuruluşu olarak “Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) Ödülü”ne layık görülmüştür.

Samsun İşletmesi’nde ise 2015 yılında faaliyete geçen 350 milyon ABD doları tutarındaki yeni yatırım, fabrikanın hammadde tedarikinde ithalat bağımlılığını en aza indirdiği gibi, ürettiği temiz enerjiyle tesisin doğalgaz ve elektrik ihtiyacını tümüyle karşılamaktadır. Sülfürik asit reaksiyonu sırasında açığa çıkan ısıl enerjinin elektrik ener­jisine dönüştürülmesini sağlayan tesisin ülke ekonomisine elektrik üretimi ile yılda 16,7 milyon dolar, doğalgaz ithalatındaki azalmadan dolayı da 5,3 milyon dolar döviz tasarrufu sağlaması beklenmektedir.