TOROS’TA ÇALIŞMAK

Toros'ta Çalışmak

Temel olarak bitki besin maddesi (gübre) üretimine odaklanan Tekfen Kimya Sanayi Grubu’nun çatı şirketi konumundaki Toros Tarım, faaliyetlerini mineral gübrelerin yanı sıra suda eriyebilen özel gübreler ve organik/organomineral gübre alanında sürdürmektedir. Klasik gübrelerde Türkiye’deki toplam kurulu üretim kapasitesinin %38’ini elinde bulunduran Toros Tarım, üretim ve pazar payı itibarıyla sektörünün en büyük kuruluşudur. Şirket, İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 listesinde 57’nci sırada yer almaktadır.

Toros Tarım’ın insan kaynakları politikasının temelini, Tekfen Grubu’nun tüm iştiraklerinde olduğu gibi, “Çalışanlarımız en değerli kaynağımızdır” anlayışı oluşturur. Tekfen Grubu gibi Toros Tarım da belirlenen hedeflere, kalite ve maliyetten ödün vermeden, en hızlı şekilde ulaşmak için insan kaynaklarının önemine inanır. Çalışanların takım anlayışıyla eşgüdüm ve etkin iletişim içinde, ortak hedefler çevresinde bütünleşerek şirket çıkarları doğrultusunda hareket etmesini, başarının en önemli gereği sayar.

Toros Tarım, gerek çalışanlarının iç memnuniyetini artırmak, gerekse şirketin personelden en üst derecede yararlanmasını sağlamak amacıyla etkin bir insan kaynakları programı uygulamaktadır. Bu programın başlıca hedef ve unsurlarını şu noktalar oluşturmaktadır:

  • Çalışanlarımızın şirket yönetimine aktif katılımını sağlamak üzere öneri geliştirme, karar verme, sorumluluk alma ve birlikte plan yapabilme becerilerini artırmak;

  • Şirketin dinamizmini ve pazardaki lider konumunu korumaya yönelik olarak, çalışanlarımıza gerçekleştirilebilir ama rekabetçi hedefler koymak ve ekibimizin ortak ufkunu sürekli yeni hedef ve gelişmelerle güncellemek;

  • Çalışanlarımızın yaratıcı güçlerini harekete geçirecek mekanizmaları oluşturmak;

  • İnsan gücümüzün düşünce, davranış ve duygularını şirket yönetimiyle paylaşabilecekleri kanalları yaratmak ve bunların ortak bileşenlerini bularak çalışanlarımızın kendi içinde ve grupla bütünleşmesini sağlamak;

  • Personelimizin bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik mesleki eğitim ve gelişim programlarına yatırım yapmak;

  • Çalışanlarımızın kariyer basamaklarını tırmanmasını sağlayacak şirket içi terfi mekanizmalarını oluşturarak uzun yıllar şirketle birlikteliğini sağlayacak ortamı yaratmak;

  • Her Toros çalışanını ailenin bir ferdi sayan şirket kültürünü yönetimin en üst kademesinden en alt kademesine kadar yaygınlaştırmak.

En büyük varlığının çalışanları olduğuna inanan Toros Tarım, insana yatırım yolculuğunda ileri insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmektedir. Dünya standardında bir insan yönetimi modeli olan ve 75 ülkede 35 binden fazla organizasyonun dahil olduğu “Investors in People” (IIP) “Standart” akreditasyonuna sahip olan Toros Tarım, Türkiye’de tarım sektöründe IIP tarafından akredite edilmiş ilk şirkettir.