Toros Tarım, Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin tüm hisselerini satın aldı

Gübre sektöründe sürdürülebilirlik vizyonuyla gerçekleştirdiği çalışmalarını hızlandıran Toros Tarım, 2019’da %70 hissesini devraldığı Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin kalan %30'luk payını da alarak şirketin tek sahibi oldu.

Toros Tarım, organik ve organomineral gübre pazarlarındaki konumunu yeşil ve döngüsel ekonomi yaklaşımı ile güçlendirmek amacıyla 2019 yılında yüzde 70'ini satın aldığı Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin kalan hisselerini de 1 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen törenle Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim A.Ş.’den satın aldı. Böylece Toros Tarım şirketin tek sahibi oldu.

Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin Balıkesir-Gönen’de bulunan tesisi ile bağlı ortaklığı olan Meram Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin Konya-Meram’da bulunan ileri teknolojiye sahip tesislerinde, bitkisel ve hayvansal organik atıklardan biyogaz ve biyogazdan elektrik üretimi yapılıyor, ayrıca katı ve sıvı organik gübre elde ediliyor. İlk organomineral gübre çeşitlerini 2017 yılında pazara sunan Toros Tarım, organik ve organomineral gübre alanındaki yatırımlarını sadece ticari potansiyeli açısından değil, aynı zamanda ülke tarımının sürdürülebilirliğine bir katkı olarak da değerlendiriyor. 

Hisse devri için yapılan törende Gönen ve Meram tesislerinin toplam 9,62 megavatlık kurulu elektrik gücü bulunduğunu hatırlatan Tekfen Grup Şirketler Başkanı Hakan Göral, “Gerçekleştirdiğimiz bu satın almayla, yıllık 110 bin ton organomineral gübre üretim kapasitesine sahip olduğumuz bu tesislerimizde, çok daha hızlı ilerleme sağlayacağımız muhakkak. Aynı zamanda süreç ve yönetsel verimliliğin artacağına da inanıyoruz. Sürdürülebilirlik ve toplumsal değer yaratma ilkelerimize bağlı olarak geçmiş 50 yılda olduğu gibi bugün de çiftçilerimizle birlikte Türk tarımını daha iyi noktalara getirmek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Ayrıca bu satın alma, Toros Tarım’ın ürün portföyünde yer alan organik ve organomineral gübre üretim ile satışına dair pazar payının artmasına ve biyolojik atık çıktılarının döngüsel yeşil ekonomi girdileri olarak kullanılmasına izin verecek yatırımlara da olanak sağlayacak.

Toros Tarım’ın atık ısı kullanılarak Samsun tesislerinde 30 megavat, Mersin tesislerinde ise 7 megavatlık elektrik enerjisi üretim kapasitesi bulunuyor. Bu yatırımlar, kaynakları verimli kullanma, sera gazı emisyonlarını azaltma doğrultusunda döngüsel ekonomi modeline olumlu katkı sağlıyor.