Dünya Gıda Günü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından organize edilen 16 Ekim Dünya Gıda Günü, bu yıl “2030’a kadar dünyada açlığa son vermek mümkün” temasıyla kutlanıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor. Her yıl FAO tarafından belirlenen bir tema çerçevesinde kutlanan Dünya Gıda Günü’nde, dünya genelindeki açlık ve yoksulluğa dikkat çekmek ve herkesin gıda güvenliğine katkı sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu özel günde gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme getiriliyor ve dünyadaki açlık probleminin giderilmesi için ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştiriliyor.

2018 yılı için Dünya Gıda Günü teması, “2030’a kadar dünyada açlığa son vermek mümkün” olarak belirlendi. Bu çerçevede, açlıkla mücadele kapsamında yapılabilecek faaliyetler de FAO tarafından şu şekilde açıklandı:

Geride kimseyi bırakmayın

Kamu kurumları en dezavantajlı kişileri yoksulluktan kurtarmak için sosyal koruma programlarını güçlendirmeli. Bu bağlamda, kapsayıcı kalkınmaya ve eşitlikçi ekonomik büyümeye öncelik verilmeli.

Çözümleri ilişkilendirmeye yönelik politikalara başvurun

Ulusal düzeyde açlığa son stratejilerine daha fazla yoğunlaşılmalı. Sosyal koruma, sürdürülebilir tarım, beslenme, sağlık ve eğitim politikaları arasındaki bağlantılar güçlendirilmeli.

Birlikte çalışın

Vatandaşların çalışmalara etkili şekilde katılımı sağlanmalı, koordinasyon mekanizmaları iyileştirilmeli, diyalog kurulması kolaylaştırılmalı. Farklı sektörlerin ve paydaşların birlikte çalışması teşvik edilmeli.

Yerel makamları güçlendirin

Bireylere, topluluklara ve işletmelere ihtiyaç duydukları araçları ve desteği sağlamak için kilit aktörlerle çalışılmalı ve bu aktörlerin sürece katılması sağlanmalı.

Dengesiz beslenme maliyetlerini azaltın

İyi beslenme koşullarına ve bu konudaki eğitimlere erişim arıtırılmalı. Çocukların dengesiz beslenmesini engellemek için önlemler alınmalı. Yetişkinlerin sağlıklı ve üretken bir hayat sürmek için ihtiyaç duydukları şeylere sahip olması sağlanmalı.

Akademik kuruluşlarla paydaşlık kurun

Gıda güvenliği ve beslenmeyle ilgili güçlüklerin üstesinden gelmeye yönelik bilgilerin üretilmesi için üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıyla stratejik paydaşlıklar kurulmalı.

Yatırım dostu bir ortam oluşturun

Açık ve düzenleyici çerçeveler oluşturulabilir istikrarlı kurumlar tesis edilmeli. Girişimcilik teşvik edilmeli, riskler hafifletilmeli. Yeni pazar fırsatları yaratılmalı.

Eşit fırsatlar sağlayın

Hem genel olarak eşitsizliği azaltmak hem de kadın erkek eşitsizliklerine müdahale etmek ve fırsatlar yaratmak için politikalara ve yatırımlara başvurulmalı.

Uluslararası anlaşmaları ve mekanizmaları kabul edin

Bir yandan çevre korunurken diğer yandan doğal kaynakların da adil ve etkili şekilde muhafaza edilmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi hakkındaki anlaşma ve sözleşmeler göz önünde bulundurulmalı.

İnfografik dosyasını indirebilirsiniz