“Endüstri İyi Uygulama Elçisi” ödülü ikinci kez Toros Tarım’ın

Uluslararası Gübre Sanayi Birliği (IFA) tarafından 2019 yılında sektöründe “Endüstri İyi Uygulama Elçisi” (Industry Stewardship Champion) seçilen Toros Tarım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi ve enerji verimliliği gibi konularda gösterdiği yüksek performans nedeniyle 2020 yılında da ikinci kez bu ödüle layık görüldü. Toros Tarım, sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarıyla dünya çapında gübre üreticileri için örnek oluşturmaya devam edecek.

Uluslararası Gübre Sanayi Birliği’nin (IFA) sektördeki iş sağlığı ve güvenliği, çevre, ürün güvenliği ve emniyet standartlarını yükseltmek ve üye kuruluşlar arasında gelişimi desteklemek amacıyla 2019 yılında başlattığı “Endüstri İyi Uygulama Elçisi” (Industry Stewardship Champion) programı günden güne gelişiyor.

Faaliyet gösterdiği her alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden ve benimsediği sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda “tüm çalışanları ve paydaşları için değer yaratma ve mevcut değerlerini koruma” misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Toros Tarım, IFA’nın “Endüstri İyi Uygulama Elçisi” programına uyumuyla öne çıkıyor. 2018 yılında IFA’nın “Protect & Sustain” sertifikasına Türkiye’de layık görülen ilk ve tek firma olan Toros Tarım, 2019 yılında konumunu “Excellence” statüsüne yükseltmiş ve yine aynı yıl IFA tarafından “Endüstri İyi Uygulama Elçisi” (Industry Stewardship Champion) seçilmişti. Toros Tarım, bu başarısını 2020 yılında da tekrarlayarak ikinci kez “Endüstri İyi Uygulama Elçisi” seçildi.

Burcu Türkeş: “Performans sürekliliğimizle unvanımızı koruduk!”

Toros Tarım Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yönetişim Direktörü Burcu Türkeş, şirketin IFA tarafından ikinci kez ödüllendirilmiş olmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, bu ödülün şirket içinde ve dışında yürütülen kapsayıcı paydaş diyaloğunun, uzun vadeli sosyal etki yaratmaya odaklı toplumsal yatırım programlarının ve etkileri ölçülebilir performans sürekliliğinin bir sonucu olduğunu belirtti. Türkeş, Toros Çiftçi Akademi ve Teknik Dijital Pazarlama ekiplerinin yürüttüğü bölgesel tarım destek programları gibi toplumsal değer yaratmaya yönelik çalışmaların yanı sıra şirketin tümünü kapsayan iş sağlığı ve güvenliği, operasyonel risk yönetimi, çevre yönetimi, iş sürekliliği, Ar-Ge ve inovasyon, tedarik zinciri ve ürün güvenliği gibi uygulamaların sektör kuruluşları için örnek kabul edildiğini söyledi.

IFA’da yeni görev

IFA yönetiminin sürdürülebilirlik yolculuğunda elde ettiği başarılı sonuçlar nedeniyle 2019-2020 yıllarında Teknik ve Sağlık, Emniyet, Çevre Komitesi’ne (Technical & SHE Committee) ve Stratejik Danışmanlık Ekibi’ne (SAT - Strategic Advisory Team) davet ettiği Toros Tarım, bu görevlere ek olarak IFA bünyesinde yeni kurulan Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’na da (Sustainability Working Group) davet edildi.

IFA Başkan Yardımcısı ve Nutrien CEO’su Chuck Magro öncülüğünde kurulan yeni çalışma grubu, küresel gıda güvenliği açısından hayati önem taşıyan gübre endüstrisinin bir yandan “Açlık ve Yetersiz Beslenmeye Son” küresel hedefine giden ortak çözümlere odaklanırken, aynı zamanda sürdürülebilir tarım uygulamaları ile çevrenin korunması, kuraklık ve biyo-çeşitliliğin kaybının önlenmesinde de etkin bir rol üstlenmesini hedefliyor. Yeni oluşum, sektöre sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ortak akıl ile yön verirken, gübre üreticilerinin sürdürülebilir bir gelecek için atacakları adımlar ve iyi uygulamalar konusunda onlara rehberlik edecek. Önceki görevler gibi yeni yapılanmada da Toros Tarım’ı, Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yönetişim Direktörü Burcu Türkeş temsil edecek.