16 Ekim Dünya Gıda Günü

Kitleler göç ediyor. Göç, dünyamızın en önemli sorunları arasında yer alıyor. Çatışmalar, açlık, fakirlik ve iklim değişiklikleri insanları yaşadıkları yeri terk etmeye zorluyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), bu yıl 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nün temasını “Göçün geleceğini değiştirin. Gıda güvenliğine ve kırsal kalkınmaya yatırım yapın,” olarak belirledi. Günümüzde dünyada, çatışma ve siyasi istikrarsızlığa bağlı olarak yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan insanlar nedeniyle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana insanlığın gördüğü en büyük nüfus hareketliliği yaşanıyor. Ayrıca açlık, fakirlik ve iklim değişikliği ile bağlantılı aşırı hava olaylarındaki artış da kitleleri göçe zorluyor.

Büyük nüfus hareketleri, küresel ölçekte önlem almayı gerektiren birçok karmaşık zorluğu da beraberinde getiriyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik göçler, zaten sınırlı olan kaynakların paylaşılmasında gerilimlere yol açıyor. Fakat göç olayını sadece uluslararası bir problem olarak görmek doğru değil. Aynı zamanda yılda 750 milyonu aşkın kişi kendi ülkelerinin sınırları içinde göç etmek zorunda kalıyor.

Yoksul insanların dörtte üçü geçimlerini tarımdan ve diğer kırsal faaliyetlerden sağladığından, esas önemli olan kırsal kesimdeki insanların, özellikle de gençlerin bulundukları yerde kalmalarını sağlayacak ekonomik koşulları yaratmak. Çünkü büyük göç hareketlerinin önlenebilmesi, ancak yerel geçim kaynaklarının geliştirilmesiyle mümkün.

Göçün önlenmesi, daha fazla yerel iş imkânının yaratılması kadar kırsal bölgelerde gıda güvenliğinin tesis edilmesi, sosyal güvenlik araçlarına daha fazla erişim, doğal kaynaklar üzerindeki çatışmanın azaltılması ve iklim değişikliğine yol açan doğal bozulmanın önüne geçilmesi gibi konularda da ciddi adımlar atılmasını gerektiriyor. Tüm bunların yolu ise kırsal kalkınmaya yatırım yapmaktan geçiyor.

Göç hakkında çarpıcı veriler

  • 2015 yılında 244 milyon kişi kendi ülkelerinden başka ülkelere göç etti. Bu sayı, 2000 yılına göre %40 daha fazlaydı.
  • 2013 yılında ulusal sınırlar içinde yaklaşık 763 milyon kişi yer değiştirdi. Yani, dahili göçmenlerin sayısı uluslararası göçmenlere göre çok daha fazla.
  • Uluslararası göçmenlerin yaklaşık üçte biri 15-34 yaşları arasında. Göçmenlerin neredeyse yarısını kadınlar oluşturuyor.
  • Göçmenlerin büyük kısmı, yoksulluğun ve gıda bulma zorluğunun hüküm sürdüğü, tarım ve doğal kaynak temelli geçim kaynaklarına dayanan kırsal bölgelerden geliyor.
  • En çok göç veren ülkeler Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Asya, Latin Amerika ve Doğu Avrupa ülkeleri.
  • 2015 yılında, dünyada 65,3 milyon insan çatışmalar ve zulüm nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Bunlardan 21 milyonu mülteci, 3 milyonu sığınmacı ve 40 milyondan fazlası yerel göçmen statüsündeydi.
  • Dünya çapında mültecilerin dörtte biri yaşamını şu üç ülkede sürdürüyor: Türkiye, Pakistan ve Lübnan.
  • 2015 yılında 19 milyonu aşkın kişi doğal afetler nedeniyle yerinden oldu. 2008 ile 2015 arasında yılda ortalama 26,4 milyon kişi iklim değişiklikleri veya iklimle bağlantılı doğal afetler nedeniyle yer değiştirdi.