Orman hayattır

Ormanların hayatımızda oynadığı rol, belki de farkında olduğumuzun çok ötesinde. Ormanlar bitki ve hayvanlar için üreme ve yaşama ortamı sağlarken, gezegenimizin iklimsel ve çevresel dengesinin devamında da önemli bir rol oynuyor. Yeryüzünde yaşayan biz 7 milyar insanın varlığı, geleceği ve refahı, büyük ölçüde ormanların varlığı, sağlığı ve devamına bağlı. Niçin mi?

  • Dünyadaki oksijenin yüzde 40’ı ormanlarda üretiliyor. Ormanlar, havadaki oksijen, karbon ve rutubet dengesine katkıda bulunuyor.
  • Bir orman, aynı alana sahip denizin 8-10 katı kadar atmosfere nem salıyor. Nehirleri tatlısu ile besleyen havzaları koruyor.
  • Ormanlar, karasal biyolojik çeşitliliğin yüzde 80’ine ev sahipliği yapıyor.
  • Halen, ormanlarda hapsedilmiş olan karbon miktarı, atmosferdekinden daha fazla. Ormanlar, küresel emisyon artışının geri döndürülmesinde en hızlı, en düşük maliyetli ve en etkili araç.
  • Ormanlar, toprak ve su kaynaklarının korunması, çığ kontrolü, kumul stabilizasyonu, çölleşmenin önlenmesi ve kıyıların korunması için önemli bir sigorta.
  • Çok sayıda tıbbi ve aromatik bitkiye ev sahipliği yapan ormanlar ilaç sektörünün de önemli bir hammadde tedarikçisi. İlaçların dörtte birinden fazlası tropikal ormanlardan elde ediliyor.
  • Dünyada 1.6 milyar, ülkemizde 7 milyon civarında insan geçim kaynakları ve günlük ihtiyaçlarını ormanlardan temin ediyor.

İşte bu nedenlerle, geleceğimiz için ormanlarımızı koruyalım, ağaçlandırma çalışmalarına destek vererek orman varlığımızı artıralım.