Toros Tarım  İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nı kutluyor

İş Sağlığı ve Güvenliği’nin bir öncelik değil, ana değer olduğu inancıyla “Sıfır Kaza” hedefini benimseyen Toros Tarım, tüm çalışanlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nı kutluyor.

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı önlem almak ve bunun için gereken şartları yerine getirmek her işletmenin birincil görevidir. Her geçen gün üzücü bir kaza, bir yangın, bir patlama haberi aldığımız bugünlerde, birçok işletmede İş Sağlığı ve Güvenliği’ne gerekli önemin verilmemesi, yeterli bütçenin ayrılmaması veya çakışan öncelikler nedeniyle alınan riskler neticesinde yüzlerce kişi hayatını kaybetmeye devam ediyor.

Toros Tarım, önce çalışanlarına, sonra bir parçası olduğumuz topluma ve nimetlerinden yararlandığımız çevreye verdiği değer ve insana duyduğu saygıdan yola çıkarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sürekli iyileştirme yolculuğuna devam ediyor. Toros Tarım olarak, risklerin erken tespit edilmesi, gereken önlemlerin alınması ve tüm çalışanların ihtiyacına yönelik eğitimlerin verilmesi ile tüm iş kazalarının önlenebileceğine inanıyoruz.

Çalışan katılımı, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm aksiyonların en değerli unsurudur. Toros Tarım olarak hedefimiz, tüm çalışanların kişisel farkındalık ve katılımlarını en üst düzeye ulaştırmaktır. Çalışanlarımızın farkındalıklarının sadece işyeri ile sınırlı kalmaması ve iş dışındaki yaşamlarında da bu konuda bilinçli olmaları gereğine olan inancımızla, güvenli yaşam bilincinin artırılmasını bir sorumluluk olarak kabul ediyor ve bu yönde somut adımlar atıyoruz.