Toros Tarım Ar-Ge Merkezi çalışmalarını akademi ile paylaşıyor

Türkiye’de bitki besleme alanında faaliyet gösteren ilk Ar-Ge Merkezi olarak yeni ürün geliştirme, sürdürülebilir tarım ve atıkların değerlendirilmesi gibi alanlarda çalışmalarını güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürdüren Toros Tarım Ar-Ge Merkezi, çalışma çıktılarını akademik etkinliklerde bilim dünyası ile paylaşıyor.

Toros Tarım Ar-Ge Merkezi Şefi Ahmet Ozan Gezerman, 26-27 Ekim tarihlerinde çevrimiçi düzenlenen Petrochemical Sciences konferansında “In Parallel With the Increasing World Population, Developments in the Agricultural Industry and Minimization of the Problems Arising as a Result of Different Purposes” (Artan Dünya Nüfusuna Paralel Olarak Tarım Sektöründeki Gelişmeler ve Farklı Amaçlar Sonucunda Ortaya Çıkan Sorunların En Aza İndirilmesi) başlıklı bir bildiri sundu.

Toros Tarım Ar-Ge Merkezi, 26-28 Ekim tarihleri arasında online gerçekleştirilen 5th Eurasia Waste Management Symposium etkinliğine ise iki adet sözlü bildiri ile katıldı. Bildiriler yoluyla, fosforik asit üretim prosesi atığı olan fosfojipsin (PG) sürdürülebilirlik ilkesi göz önünde bulundurularak katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amacıyla TÜBİTAK 2244 Sanayi-Doktora Programı kapsamında Ankara Üniversitesi ile birlikte yürütülen Gübre Üretim Prosesinde Atık Geri Dönüşümü ve Uygulamaları projesindeki gelişmeler akademi dünyası ile paylaşıldı.

Proje çalışanlarından Ar-Ge Uzmanı Cemre Avşar tarafından  “Evaluation of Phosphogypsum as a Secondary Resource: Effect of Commercial Acid Treatment on Purification Efficiency” (İkincil Kaynak Olarak Fosfojipsin Değerlendirilmesi: Ticari Asit İşleminin Arıtma Verimliliğine Etkisi) adlı bildiri paylaşılırken, TÜBİTAK bursiyeri Didem Bay tarafından da “A Sustainable Approach for Alternative Raw Material Resources: Re-Use of Phosphogypsum” (Alternatif Hammadde Kaynakları İçin Sürdürülebilir Bir Yaklaşım: Fosfojipsin Yeniden Kullanımı) başlıklı bildiri başarıyla sunuldu.