Toros Tarım 4. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı’na katıldı

Erciyes Üniversitesi tarafından 4.’sü düzenlenen Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı bu yıl Yeşil Mutabakat Eksenli Sürdürülebilir Tarım İşbirlikleri teması ile 9-10 Haziran tarihleri arasında Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Çalıştaya Toros Tarım Ar-Ge Merkezi’nden Araştırma Planlama Kordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Nermin Aka, Ar-Ge Müdürü Didem Tümük ve Ar-Ge Uzmanları Ali Yetgin ile Ezgi Kelleci katılım sağladı.

Yeşil mutabakat ve sürdürülebilir iklim eylemleri ekseninde öncül araştırma altyapıları arasında iş birliğinin artırılmasını amaçlayan IV. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı, “Yeşil Mutabakat Eksenli Sürdürülebilir Tarım İş Birlikleri” başlığıyla 9-10 Haziran tarihleri arasında Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlendi. İş birliği ortamının geliştirilerek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, ortak altyapıların kullanılması, katma değeri yüksek akademik çıktı elde edilmesi ve kurumların birbirini ve araştırma potansiyelini tanımasını amaçlayan çalıştaya geniş bir katılım oldu.

TÜBİTAK MAM, TAGEM, Erciyes Üniversitesi, Ege Üniversitesi, ODTÜ GÜNAM, Harran Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi Çukurova Üniversitesi, Toros Tarım, Tekfen Tarım ve Kayseri Şeker’in katılımcı olarak yer aldığı kurultayda çok sayıda açık ve kapalı oturum gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan kurumlar potansiyelini tanıtıcı sunumlar gerçekleştirirken, çeşitli iş birliği projelerinin geliştirilmesine yönelik aktarımlarda da bulundular.

Çalıştaya Toros Tarım Ar-Ge Merkezi’nden Araştırma Planlama Kordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Nermin Aka, Ar-Ge Müdürü Didem Tümük ve Ar-Ge Uzmanları Ali Yetgin ile Ezgi Kelleci katılım sağladı. Çalıştayda Didem Tümük tarafından Toros Tarım’ı tanıtan bir de sunum gerçekleştirildi.