Sürdürülebilir Dünya İçin Sürdürülebilir Tarım

Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu’ndan sorumlu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral, Dünya gazetesinin düzenlediği “Sürdürülebilir Dünya İçin Sürdürülebilir Tarım” paneline katıldı.

Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde online düzenlenen “Sürdürülebilir Dünya İçin Sürdürülebilir Tarım” panelinde tarım sektörü açısından sürdürülebilirlik gündemi ele alınırken, pandeminin tarım üzerindeki etkileri değerlendirildi. Panele Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu'ndan sorumlu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral’ın yanı sıra İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral, PEPSICO Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel, PEPSICO Türkiye Agro Müdürü Ahmet Bozdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan ve Dünya Gazetesi Yazarı Ali Ekber Yıldırım katıldı. 26 Kasım günü gerçekleştirilen panel, Dünya gazetesinin Twitter/ Periscope, YouTube ve Facebook hesaplarından eş zamanlı canlı yayınlandı.

“Geleceğimiz için tarımda verimlilik şart”

Tarihte insanlığın yerleşik düzene geçmesinde tarımın ve özellikle tohumun önemine dikkat çeken Hakan Göral, gelecekte insanlığın gıdaya erişiminin kritik bir öneme sahip olacağını belirtti. 2050 yılında dünya nüfusunun 9,8 milyara ulaşmasının, tahıl ve taneli tarla bitkilerine olan talebin de 2010 yılına göre iki katına çıkarak 2,2 milyar ton olmasının beklendiğini hatırlatan Göral, mevcut üretim-tüketim süreçleri değişmediği takdirde bu nüfusun hayatta kalabilmesi için 2,3 dünyaya denk gelen bir ekolojik kaynak gerekeceğine dikkat çekti. Göral, sözlerine şöyle devam etti:

“Maalesef elimizdeki doğal kaynaklar gelecekteki talebi karşılayacak şekilde artmamakta, aksine hızla tükenmekte ve bu nedenle de yoksulluk artmakta ve sağlıklı gıdaya erişim zorlaşmakta. Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliği kaynaklı aşırı iklim olayları, sürdürülebilir olmayan tarım teknikleri ve tedarik zincirleri, yerel gelir kaynaklarının azalması, ormansızlaşma, arazilerin ve su havzalarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilememesi gibi sebeplerden dolayı da tarım ve gıda oldukça olumsuz etkilenecek. Üretimle tüketim arasındaki farkı, daha verimli üretim yaparak karşılamak zorundayız. Bu verim artışını sağlayacak başlıca faktörler, biyoteknolojilerin yanı sıra etkin ve verimli gübre kullanımı, ekim rotasyonu ve birim alandan alınan ürün miktarını artıran topraksız tarım teknolojileri olacak.

Biz de Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu olarak verimi artırmak için bilinçli gübre kullanımı, teknoloji ve tohum ıslahı konularına çok önem veriyoruz. Islahta amaç, üretimi yapılan genotiplerden daha üstün özeliklere sahip, değişen iklim koşullarına adaptasyon yeteneği yüksek, değişen tüketici alışkanlıklara hitap edecek ve çiftçilerimizin birim alandan daha yüksek verim ve katma değer elde etmesini sağlayacak tohum çeşitleri geliştirmek. Tohum ıslahında temel olarak tahıl, susam ve patates üzerine odaklanıyoruz. Bu alanda yaptığımız yenilikçi çalışmalarla ülke tarımına, çiftçiye ve şirketimize değer yaratmayı hedefliyoruz.”

“Pandemi bize tarım ve gıda zincirinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi”

Pandemi ile birlikte tarım ve gıda zincirinin tüm ülkeler ve insanlık için ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını söyleyen Hakan Göral, tarımın sadece tarla bitkisi üretimi olmadığını, tarımsal ürünlerin kimya, inşaat ve eczacılık sektörlerinde de girdi olarak yaygın şekilde kullanıldığını, ayrıca bir dağıtım ve pazarlama sistemi olarak çok boyutlu ve paydaşlı bir ekosistem olduğunu hatırlattı. Pandeminin küresel gıda tedarik zincirini olumsuz etkilediğini söyleyen Göral, hayati önemi nedeniyle bu ekosistemin son dönemde dünya genelinde pek çok ülkede kritik sektör ilan edildiğini ve tüm ülkelerde gıda ve tarım değer zincirlerinin korunması için özel önlemler alındığını hatırlattı. Yaşanan gelişmelerin gıda sisteminde kayıpların kaldırılması ve etkin, kendini besleyen döngüsel bir sistemin kurulması yönünde genel bir eğilime yol açtığını belirten Göral, etkin bir tarım ve gıda sistemi ile birden çok kalkınma hedefine çözüm bulunabileceğini söyledi.

“Türk tarımındaki dijital dönüşüme katkı sunuyoruz”

Konuşmasında dijital teknolojilerin tarımsal üretim üzerindeki pozitif etkisinden de söz eden Hakan Göral, “Pandemi öncesinde de Endüstri 4.0 devriminin ve yapay zekânın tarım sektörünü de pozitif yönde dönüştüreceğini düşünüyorduk. Gerçekten de dijital teknolojilerin tarımsal üretime yepyeni ufuklar kazandıracak çok önemli uygulama alanları var. Havadan görüntüleme teknolojileri, toprak ve bitkideki değişimlerin sensörler yoluyla izlenmesi ve büyük veri kullanımı gibi uygulamalar, tarımda verimi katlayarak artırabilecek yenilikler. Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu olarak dünyada bu yönde ortaya çıkan gelişmeleri heyecanla takip ediyor ve Türk tarımındaki dijital dönüşüme katkı sunacak adımlar atmak için çalışıyoruz,” şeklinde konuştu.

Grup olarak tarlanın gelişme haritasını çıkartan drone teknolojisi, tarlaya atılan gübre miktarını bitkilerin gelişme düzeyine göre otomatik olarak ayarlayan akıllı kamera sistemi ve çiftçilere ücretsiz olarak gübreleme tavsiyesi üreten Toros Çiftçi Uygulaması gibi teknolojilere öncülük ettiklerini söyleyen Hakan Göral, bu gibi ileri teknolojiler ile girdi maliyetlerinde %30 civarında tasarruf sağlanabilirken verim tarafında da %10-15 artış sağlanabildiğini, bunun da çiftçilerin gelirini ciddi oranda artırdığını söyledi. Göral, bu gibi uygulamaların maliyet ve verim üzerindeki etkilerinin yanında çevreye sağladığı faydaların da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.