“Güvenlik Sensiz Olmaz”

Toros Tarım, İş Sağlığı ve Güvenliği’ne verdiği önemi, dört farklı şehirde düzenlediği etkinliklerle bir kez daha gösterdi. 

Toros çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki farkındalığını artırmak, bu yöndeki yönetim taahhüdünü sahaya aktarmak ve çalışanların bireysel motivasyonunu artırmak amacıyla planlanan “Güvenlik Sensiz Olmaz” temalı etkinlikler, Toros’un faaliyet gösterdiği dört şehirde 1000’e yakın çalışanın katılımıyla gerçekleştirildi.  9 Kasım’da Samsun Üretim Tesisi, 28 Kasım’da Ceyhan Üretim Tesisi, 29 Kasım’da Mersin Üretim Tesisi ve 30 Kasım’da İstanbul Merkez Ofis’te düzenlenen etkinliklerde, Toros Tarım bünyesinde oluşturulan “Hayat Kurtaran Kurallar Seti”nin (Olmazsa Olmaz 12) lansmanı yapıldı.

Üst Yönetimin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, sürdürülebilir bir güvenlik kültürü oluşturma hedefi doğrultusunda Şirketin duruşu, beklenti ve kararlılığı çalışanlar nezdinde bir kez daha vurgulandı. Şirket faaliyetlerinde “Sıfır Kaza” hedefine ulaşmak için "olmazsa olmaz"lar tabanından hareketle oluşturulan Hayat Kurtaran Kurallar Seti’nin tepe yönetimden başlamak kaydıyla tüm çalışanlara çeşitli etkinlikler yoluyla aktarılmasıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği anlayışının Şirket içinde yaşayan bir kültür haline getirilmesi için önemli bir kilometre taşı daha hayata geçirildi.