Toros Tarım “Endüstri İyi Uygulama Elçisi” seçildi

Türkiye'nin en büyük gübre üreticilerinden Toros Tarım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi ve enerji verimliliği konularında dünyada kabul görmüş iyi uygulama örneklerinden feyz alarak attığı adımlar ve Uluslararası Gübre Sanayi Birliği'nin (IFA) sektördeki firmalar arası kıyaslama yapmak ve paylaşımı tetikleyerek sürekli iyileştirmeyi sağlamak için oluşturduğu 'Bench-mark ve Analiz Platformuna' verdiği destek IFA tarafından "Endüstri İyi Uygulama Elçisi" seçildi.

Toros Tarım “Endüstri İyi Uygulama Elçisi” seçildi