Pilotaj Romorkaj Hizmetleri

28.06.2016

Toros Terminalleri dışında çevre iskele ve tesisler tarafından da talep edilen bu hizmet, 8 kılavuz kaptan, modern donanımlı 5 adet römorkör ve 2 pilot botu aracılığıyla sürdürülmektedir. Kılavuzluk dışında gemilere palamar, dolfin ve su ikmali gibi liman hizmetleri de sunulmaktadır.

Terminal web sitesine ulaşmak için tıklayın

Acente Hizmetleri

28.06.2016

Toros Tarım, Ceyhan ve Samsun’daki liman tesislerinde verdiği terminal hizmetlerini, uluslararası standartlara uygun olarak 24 saat kesintisiz çalışma esası ve modern donanımlarla, gemilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli liman hizmetleriyle de desteklemektedir.

Toros Tarım, iştiraki olan Toros Gemi Acenteliği ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla, Ceyhan ve Samsun Terminallerinden yararlanan gemilere acentecilik hizmetleri sunmaktadır. Toros Tarım’ın kendi üretim ve ticari faaliyetlerine yönelik olarak hammadde, mamul gübre ve tahıl taşıyan gemilerin tamamının acentecilik hizmetleri söz konusu şirket tarafından verilmektedir. Üçüncü kişilere ait yükleri taşıyan gemiler de, isteğe bağlı olarak acentelik hizmetlerini Toros Gemi Acenteliği ve Ticaret A.Ş. üzerinden alabilmektedir.

Acentelik hizmetleri İstanbul’daki merkez ofisin denetimi altında ve İskenderun, Mersin ve Samsun’da yerleşik tali acenteler aracılığıyla yürütülmektedir. Toros Tarım tarafından önceleri sadece Ceyhan Terminali’nde verilen bu hizmet, Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınan izinle 2006 yılında genişletilerek yeni alınan Samsun Terminali’ni de içine almıştır.

Toros Ceyhan ve Samsun Terminallerinde, yakıt ikmali dışında, gemilerin yanaşma sırasında ve bağlı oldukları süre içinde ihtiyaç duyacakları hizmetlerin tamamı müşterilere sunulmaktadır.

Terminal web sitesine ulaşmak için tıklayın

Antrepo Hizmetleri

28.06.2016

KÖMÜR ANTREPOSU

Toros Ceyhan Terminali’nde:

  • Tesis sahası içerisinde 1 adet 11.550 m2’lik üstü açık A tipi antrepo statüsünde kömür sahası,
  • Tesis sahası içerisinde 1 adet 16.100 m2’lik üstü açık A tipi antrepo statüsünde kömür sahası,
  • Tesis sahası içerisinde 1 adet 10.000 m2’lik üstü açık milli statüde kömür sahası mevcuttur.

Toros Samsun Terminali’nde:

  • Tesis sahası içerisinde 1 adet 20.000 m2’lik üstü açık geçici kömür depolama sahası,
  • Tesis sahası içerisinde 3 adet toplam 150.000 m2’lik üstü açık milli statüde kömür sahası mevcuttur.

TAHIL ANTREPOSU

Toros Ceyhan Terminali’nde:

  • A tipi antrepo statüsünde 2 adet 20.000 ton ve 2 adet 10.000 ton olmak üzere toplam depolama kapasitesi 60.000 ton olan yatay tahıl antrepoları,
  • İskeleden yatay tahıl antrepolarına kapalı sistem konveyör bantlar ile gemi tahliyesi imkânları mevcuttur.

AKARYAKIT ANTREPOSU

Toros Ceyhan Terminali’nde:

  • Yüzer ve sabit tavanlı 30 adet 1.000 m3’den 20.000 m3’e değişik kapasiteli, tamamı A tipi antrepo statüsünde toplam 225.015 m3 akaryakıt tankları,
  •  Tanker yükleme ve boşaltma peronları mevcuttur.

Terminal web sitesine ulaşmak için tıklayın

Proje Kargo Elleçleme

28.06.2016

İskele vinçlerimiz ile parça bazında 120 tona kadar, gemi vinçleriyle ise 600 tona kadar her türlü proje yükü elleçlenebilmektedir. Ayrıca talebe bağlı olarak, liman sahası içerisinde montaj/demontaj işlemlerine yer tahsisi yapılmaktadır.

Terminal web sitesine ulaşmak için tıklayınız

Genel Kargo Elleçleme

28.06.2016

Rıhtımlarımızda genel kargo taşımaya uygun gemilere bigbagli veya paletli ürün yükleme ve tahliye hizmeti verilmektedir. Her türlü genel kargo statüsündeki yükün yükleme ve tahliyesi, yük elleçleme standartlarına uygun bir şekilde hasarsız, kaliteli ve tam kapasite standartlarına bağlı olarak yapılmaktadır.

Terminal web sitesine ulaşmak için tıklayınız

Dökme Yük Kuru Elleçleme

28.06.2016

Ceyhan ve Samsun Terminallerimizde dökme katı yük ve genel kargo terminalciliği çerçevesinde tahıl ve yem hammaddelerinden gübreye, kömürden petrokoka, klinkerden çimentoya, çeşitli endüstriyel cevher ve minerallerden her türlü madencilik ürünlerine, torbalı ürünlerden çeşitli proje yüklerine, demir çelik mamullerinden genel kargolara kadar çeşitli vasıflardaki pek çok farklı ürünün tahliye, yükleme ve depolama hizmetleri başarıyla verilmektedir.

Ceyhan’da tamamen kapalı 4 hatlı konveyör sistemi ile her iki iskele platformundan 60.000 ton kapasiteli tahıl antrepolarına tahliye yapılmaktadır. Terminalde günlük kapasitesi yaklaşık 40.000 ton olan torbalama üniteleri de kullanıcıların her türlü torbalama ihtiyacını sağlamaktadır. Samsun Terminali’nde ise tamamen kapalı konveyör sistemi ile İskele-1’den toplam kapasitesi yaklaşık 250.000 ton olan yatay depolara ve kapalı antrepolara tahliye yapılmaktadır.

Terminal web sitesine ulaşmak için tıklayınız

Dökme Sıvı Yük Elleçleme

28.06.2016

Toros Ceyhan Terminali, dökme sıvı yüklerde akaryakıt ve petrol ürünlerinden bitkisel yağ ve çeşitli sıvı kimyasallara kadar pek çok sıvı ürün grubunda boşaltma, yükleme ve depolama hizmeti verecek tesis imkânlarına sahiptir. Tesiste mevcut olan tüm tanklar, denizyolu ya da karayoluyla gelen dökme sıvı ürünlerin depolanmasına ve yüklenmesine olanak verecek şekilde konumlandırılmıştır.

Tanklar arasında transfer hizmetleri dışında tanklarda karışım (blending) yapma imkânları da mevcuttur. Toros Samsun Terminali’nde ise sıvı kimyasal hammadde ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yaklaşık 40.000 m3 hacminde 32 adet amonyak tankı, toplam 24.756 m3 hacminde 8 adet fosforik asit tankı ve toplam 32.612 m3 hacminde 9 adet sülfürik asit tankı olmak üzere, toplamda 97.368 m3 hacminde 20 adet depolama tankı bulunmaktadır. Tüm tanklar iskele-2’ye boru hatlarıyla bağlıdır.

Terminal web sitesine ulaşmak için tıklayınız