Özel Gübreler

Özel Gübreler

Tüm canlılar gibi bitkiler de  büyümeleri, gelişmeleri ve diğer canlıların ihtiyaç duyduğu ürünleri üretebilmeleri için gelişme ortamları olan toprak ve atmosferden bazı maddeleri almak zorundadırlar.  

Zamanla fakirleşen veya bünyesinde gerekli bitki besin maddelerini yeterince içermeyen topraklarda, bitkilerin gelişme için gerek duyduğu bitki besin maddeleri tam karşılanamadığından, eksik olan bitki besin maddeleri gübrelemeyle toprağa kazandırılır.

Özel Gübreler,  suda tamamen çözünen özellikleri ile tıkanıklıklara yol açmayıp modern sulama sistemlerinin tam verimlilikle kullanılmasını sağlayan; topraktan veya yapraktan uygulama yoluyla bitki besinlerini toprağa kazandırarak, yüksek verim ve kalitede ürün hasadı  elde etmek üzere  geliştirilip çeşitlendirilmiş gübrelerimizdir.

Özel Gübre Broşürlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Soilmaster

Soilmaster NPK serisi son teknoloji ile üretilmiş hammaddelerin homojen olarak karışımından üretilmektedir. 

Soilmaster NPK serisinde yer alan 7 farklı formulasyon ile her yetiştiricilik türünün ideal ve gerekli besleme ihtiyacını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir. Azot ve potasyum ile birlikte magnezyum içeriği ile bitkilerde verim artışına yardımcı olur. Meyve oluşumundan sonra hasada kadar kullanılabilir. Potasyum içeriğinin yüksek olmasından dolayı meyve içini doldurur ve meyve kalitesini artırır. 

Soilmaster 15-30-15 TE Ürün Tescil Belgesi
Soilmaster 16-6-31 (2MgO) TE Ürün Tescil Belgesi
Soilmaster 20-20-20 TE Ürün Tescil Belgesi
Soilmaster 20-10-20 TE Ürün Tescil Belgesi
Soilmaster 18-18-18 TE Ürün Tescil Belgesi
Soilmaster 16-8-24(2MgO)TE Ürün Tescil Belgesi
Soilmaster
Soilmaster 10-0-40+(2MgO) Ürün Tescil Belgesi

Maxitor

Maxitor NPK serisi son teknoloji ile üretilmiş hammaddelerin homojen olarak karışımından üretilmektedir.

Maxitor NPK serisinde yer alan 3 farklı formulasyon ile farklı yetiştiricilik türlerinin ideal ve gerekli besleme ihtiyacını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.

Maxitor
MAXITOR MKP 0-52-34 Ürün Tescil Belgesi
MAXITOR 10-0-40+(2MgO) Ürün Tescil Belgesi
MAXITOR 20-20-20+TE Ürün Tescil Belgesi
MAXITOR 18-18-18+TE Ürün Tescil Belgesi
MAXITOR 16-8-24(2MgO)TE Ürün Tescil Belgesi
MAXITOR 20-10-20+TE Ürün Tescil Belgesi
MAXITOR 16-6-31+(2MgO)+TE Ürün Tescil belgesi
MAXITOR 15-30-15+TE Ürün Tescil Belgesi
MAXITOR 18-18-18+TE Ürün Tescil Belgesi
MAXITOR 20-10-20+TE Ürün Tescil Belgesi
MAXITOR 16-8-24+(2MgO)+TE Ürün Tescil Belgesi

Maxitor MAP

Yüksek alınabilirliğe sahip azot ve fosfor içerikli suda eriyebilir gübre.

MAP (12-61-0) suda tamamen eriyen bir gübredir. Formülü NH4H2 PO4 %12 N(Azot)+%61 P2O5 (Fosfor) şeklindedir. Fosfor kaynağı olarak en yüksek oranda fosfat içeren gübre türüdür. İçeriğindeki düşük azot miktarı sayesinde, bitkilere istenen oranda fosfor sağlamanın en uygun yoludur. Klor, sodyum ve ağır metaller gibi, bitkilere zarar verebilecek herhangi bir madde içermediğinden, tüm ürünlerde güvenli bir şekilde kullanılabilir. MAP gübresindeki azotun tamamı amonyak azotu olduğundan, bu elementin bitkilere kontrollü olarak ulaşması sağlanır.

MAXITOR MAP 12-61-0 Ürün Broşürü
MAXITOR MAP 12-61-0 Ürün Tescil Belgesi

Torosol

Torosol NPK serisi son teknoloji ile üretilmiş hammaddelerin homojen olarak karışımından üretilmektedir. 

Torosol NPK serisinde yer alan 6 farklı formulasyon ile her yetiştiricilik türünün ideal ve gerekli besleme ihtiyacını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.

Torosol 15-30-15 TE Ürün Tescil Belgesi
Torosol 16-6-31 (2MgO) TE Ürün Tescil Belgesi
Torosol 18-18-18 TE Ürün Tescil Belgesi
Torosol 20-10-20 TE Ürün Tescil Belgesi
Torosol 20-20-20 TE Ürün Tescil Belgesi
Torosol 16-8-24 (2MgO) TE Ürün Tescil Belgesi
Torosol
Torosol 0-40-40 Ürün Tescil Belgesi
Torosol 25-5-5 Ürün Tescil Belgesi

NutriActive

NutriActive NPK serisi son teknoloji ile üretilmiş hammaddelerin homojen olarak karışımından üretilmektedir. NutriActive NPK serisinde yer alan 5 farklı formulasyon, her yetiştiricilik türünün ideal ve gerekli besleme ihtiyacını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.

NutriActive

TOROSERA

Klorozu kısa sürede düzeltir. Yapraktan uygulanma ile etkin sonuçlar alınır.Bitkinin her dönemine uygun formulasyonlarıyla sağlıklı bir gelişme sağlar.

Düşük pH değerine sahiptir. Yüksek kalite ve fazla ürün alınmasını sağlar. Bitki besin elementleri dengeli ve kolay alınabilir formdadır. Yüksek kalitede hammadde içeriğine sahiptir.

TOROSERA 15-30-15+TE Ürün Tescil Belgesi
TOROSERA 16-6-31+(2MgO)+TE Ürün Tescil Belgesi
TOROSERA 16-8-24(2MgO)TE Ürün Tescil Belgesi
TOROSERA 18-18-18+TE Ürün Tescil Belgesi
TOROSERA 20-10-20+TE Ürün Tescil Belgesi
TOROSERA 20-20-20+TE Ürün Tescil Belgesi

GreenFeed

GreenFeed NPK serisi son teknoloji ile üretilmiş hammaddelerin homojen olarak karışımından üretilmektedir. GreenFeed NPK serisinde yer alan 5 farklı formulasyon, her yetiştiricilik türünün ideal ve gerekli besleme ihtiyacını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.

GreenFeed

Kalsiyum Nitrat

Kalsiyum Nitrat, beyaz renkli tanecik yapısında, iki besinli, suda çok kolay çözünen ve bitki tarafından hemen alınabilen bir gübredir.

Bünyesinde %15,5 azot (N) ve %26,5 kalsiyum oksit (CaO) bulundurur. Nitrat biçiminde bulunan azotun %14’ü nitrat azotu (NO3 – N) ve %15’i amonyum azotu (NH4 – N) formundadır. Suda tamamen çözünen kalsiyum oksiti (CaO) ise %19 kalsiyum (Ca) halinde ihtiva eder. Nitrat azotu ve suda tamamı çözünür kalsiyum bileşimi başka gübrelerde bulunmayan birçok kazanım sağlar.

Kalsiyum Nitrat

Solupotasse

Solupotasse (0-0-50 + 18 S) suda tamamen eriyen, potasyum sülfat formunda bir gübredir.

Formülü K2SO4’tür. Bünyesinde %50 K2O’ya eşdeğer potasyum ve %18 S (%54 SO4) bulunur.

Potasyum Sülfat (SOLUPOTASSE) Ürün Tescil Belgesi
Solupotasse

Düşük Biüreli Üre

Düşük biüreli üre (%46 N) suda tamamen eriyen, bitkilerde azot eksikliğini gidermeye uygun olan bir gübredir.

Formülü (CO(NH2)2)’ dir. Bünyesinde %46 üre azotu ihtiva etmektedir. Suda kolaylıkla eridiği için, yapraktan ve damla sulama ile uygulamaya uygundur. Düşük biüreli üre gübresinin fiziksel ve kimyasal özellikleri şu şekildedir.

Düşük Biüreli Üre
Düşük Biüreli Üre Ürün Tescil Belgesi

MKP (Mono Potasyum Fosfat)

MKP (0-52-34) suda tamamen eriyen gübreler arasında en yüksek miktarda ana element içeren gübre çeşididir. 

Formülü KH2PO4’tür. İçeriğinde azot bulunmaması nedeniyle, yoğun gübre kullanımı gerektiren yoğun (entansif) tarım uygulamalarına son derece uygundur. MKP gübresi, özellikle azot verilmesinden kaçınılan dönemlerde, bitkiler için en uygun potasyum ve fosfor kaynağıdır. Diğer dönemlerde ise verilmek istenen azot biçiminin (amonyum, nitrat veya üre azotu gibi) serbestçe uygulanabilmesini sağlaması açısından tercih edilen bir gübre çeşididir.

MKP (Mono Potasyum Fosfat) Ürün Tescil Belgesi
MKP (Mono Potasyum Fosfat)

MAP (Mono Amonyum Fosfat)

MAP (12-61-0) suda tamamen eriyen bir gübredir. Formülü NH4H2PO4 - %12 N (azot) + %61 P2O5 (fosfor) şeklindedir.

Fosfat kaynağı gübreler arasında en yüksek oranda fosfat içeren gübre türüdür. İçeriğindeki düşük azot miktarı sayesinde, bitkilere istenen oranda fosfor sağlamanın en uygun yoludur. Klor, sodyum ve ağır metaller gibi, bitkilere zarar verebilecek herhangi bir madde içermediğinden, tüm ürünlerde güvenli bir şekilde kullanılabilir. MAP gübresindeki azotun tamamı amonyak azotu olduğundan, bu elementin bitkilere kontrollü olarak ulaşması sağlanır.

MAP (Mono Amonyum Fosfat) Ürün Tescil Belgesi
MAP (Mono Amonyum Fosfat)

Toros CALMAG

Kalsiyum ve Magnezyum elementlerini bitkinin kolayca alabileceği formda bir arada bulundurur. Aynı zamanda nitrat formunda azot içeriğine sahiptir. İçeriğindeki Kalsiyum ve Magnezyum; Amonyum fosfat ve Fosfat kaynaklı alımı engelleyen olumsuzluklardan etkilenmez. Damla sulama ve yapraktan uygulamaya uygundur.

Toros CALMAG

Magnezyum Nitrat

Toros magnezyum nitrat gübresi (Magnezyum Nitrat - Mg (NO3)2.6H2O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğini gidermeye çok uygun, suda tamamen eriyebilen, saf ve kristal biçiminde bir gübredir.

 Bünyesinde %15.4 MgO (%9.5 Mg) ve %10.8  nitrat azotu içerir. Nitrat, bitkilerde magnezyum alımını kolaylaştırdığı için Toros magnezyum nitrat iyi bir magnezyum taşıyıcısıdır. Suda kolaylıkla eridiğinden, yapraktan uygulamalar ve besin eriyikleri için uygundur. Yapraktan uygulanan birçok maddeyle birlikte verilebilir.

Magnezyum Nitrat Ürün Tescil Belgesi
Magnezyum Nitrat

Magnezyum Sülfat

Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H2O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. 

Bünyesinde % 15 MgO ve % 28 SO3 içerir. Suda kolaylıkla eridiği için yapraktan uygulama ve damla sulama ile uygulamaya uygundur. Magnezyum sülfatın fiziksel ve kimyasal özellikleri şu şekildedir.

Magnezyum Sülfat Ürün Tescil Belgesi
Magnezyum Sülfat Ürün Broşürü
Magnezyum Sülfat

Potasyum Nitrat Kristal

Potasyum Nitrat gübresi suda tamamen ve kolay eriyen bir gübredir. 

Potasyum Nitrat Kristal Ürün Tescil Belgesi
Potasyum Nitrat Kristal

Potasyum Nitrat Low Ph

Sulama suyunda eritildiği zaman sulama – suyunun pH değerini azalttığı için ve suda çok hızlı ve tamamen eridiği için çok tercih edilen bir potasyum nitrat tipidir. 

Potasyum Nitrat Low Ph Ürün Tescil Belgesi
Potasyum Nitrat Low Ph

Potasyum Nitrat Pril

Potasyum Nitrat (13-0-46) bitkiler için çok önemli iki besin maddesini taşıyan, verim ve kalite artırıcı bir gübre çeşididir.

Bitkiler tarafından tercih edilen %13 azot (N) ve %46 potasyum (K2O) ihtiva eder. İçerdiği bütün azot, nitrat (NO3) biçimindedir ve bitkiler tarafından hemen alınabilir. Nitrat (–) elektrik yüklü olduğu için diğer besin maddelerinin de (K+, Ca++, Mg++) alımını teşvik eder. Gübrelerin harmanlanmasında ve sıvı gübre hazırlanmasında en iyi karışım gübresidir.

Potasyum Nitrat Pril Ürün Tescil Belgesi
Potasyum Nitrat Pril

Potasyum Klorür

Etkili madde miktarı olarak, en yüksek Potasyum içeren gübredir. Bitkilerde fotosentezi arttırır ve yüksek verim alınmasını sağlar.

Yaprağı yenen sebzelerde nitrat birikimini azaltır. Suda hızlı ve kolay erir. Bitkilerin soğuk ve kuraklığa karşı dayanıklılığını arttırır. Topraksız tarımda kullanıma uygundur.

Potasyum Klorür Ürün Tescil Belgesi

Üre Fosfat

Üre Fosfat gübresi (H3PO4CO(NH2)2) bitkilerdeki fosfor eksikliğini gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. 

Bünyesinde % 17,5 Üre (NH2) ve % 44 fosfor (H3PO4) içerir. Suda kolaylıkla eridiği için damla sulama ile uygulamaya uygundur. Üre fosfatın fiziksel ve kimyasal özellikleri şu şekildedir.

Üre Fosfat Ürün Broşürü
Üre Fosfat Ürün Tescil Belgesi
Üre Fosfat

K-Leaf

K-Leaf (0-0-52 + 18 S) suda tamamen eriyen, bitkilerde potasyum eksikliğini gidermeye uygun, potasyum sülfat formunda bir gübredir.

Formülü K2SO4’ dür. Bünyesinde %52 potasyum (K2O) ve %18 kükürt (S) (%56 SO4) ihtiva etmektedir. Suda kolaylıkla eridiği için, yapraktan ve damla sulama ile uygulamaya uygundur. K_Leaf’ in fiziksel ve kimyasal özellikleri şu şekildedir.

K-Leaf Ürün Tescil Belgesi
KLeaf

Smart N 21

Smart N 21 Zengin azot içerikli bir gübre formülasyonu olup, bitkilerin azot ihtiyacının yüksek seviyede olduğu vejetasyonun her döneminde uygulanması tavsiye edilir. Bileşiminde, % 21 oranında Amonyum (NH4-N) azotu, Amonyum (NH4-N) azotunun tamamı DMPP ile inhibe edilerek üretilmiş özel bir bitki besleme ürünüdür.

Smart N 21 Ürün Broşürü
Smart N 21 Ürün Tescil Belgesi
Smart N 21

Smart UREA

Smart UREA, yavaş salınımlı ve çift inhbitörlü üre gübresidir.

Azotun amonyak olarak kaybını azaltmak için geliştirilen Smart UREA, içerdiği üreaz inhibitörü sayesinde yavaşça salınır. Topraktan havaya azot kaybının gecikmesi gübre kullanımını azaltırken daha etkili sonuç alınmasını sağlar. 

Smart UREA Tescil Belgesi
Smart UREA Özellikleri
Smart UREA Broşür

Acti Ferro

ActiMicro; bitkiler tarafından kolayca alınabilir ve tamamı kullanılabilir. Bitkileri iz element noksanlığına karşı koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir. Mikrogranül bir yapıya sahip olup halinde olup, tozumaz ve suda kolayca erir. Klor içermez. İz element noksanlığından dolayı meydana gelen besin noksanlıklarının oluşmasını önler ya da oluşmuşsa tedavi eder. Doğrudan toprağa suda çözünmüş olarak verilebildiği gibi, salma sulama, enjeksiyon ve damla-sulama sistemleriyle, yapraktan gübreleme ile de uygulanabilir.

Acti Ferro Ürün Tescil Belgesi
Acti Ferro Ürün Broşürü
Acti Ferro

Acti Micro

ActiMicro; bitkiler tarafından kolayca alınabilir ve tamamı kullanılabilir. Bitkileri iz element noksanlığına karşı koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir. Mikrogranül bir yapıya sahip olup halinde olup, tozumaz ve suda kolayca erir. Klor içermez. İz element noksanlığından dolayı meydana gelen besin noksanlıklarının oluşmasını önler ya da oluşmuşsa tedavi eder.

Acti Micro Ürün Tescil Belgesi
Acti Micro
Acti Micro Ürün Broşürü

Acti Zinc

ActiZinc içeriğindeki çinko tamamen EDTA ile şelatlanmıştır. Bitkiler tarafından kolayca alınabilir ve tamamı kullanılabilir formdadır. Çinko eksikliğinden meydana gelen bodurlaşma ve rozetleşmeyi önler. Yeni oluşan yaprak ve çiçek gözlerinin gelişmesini sağlar. Bitki büyümesini teşvik eder. Şelat yapısı nedeniyle bitkiye hızla nufuz eder.

Bu ve benzeri topraklarda çinko düşük miktarlarda bulunur. Aynı zamanda çok yağış alıp yıkanan asit karakterli topraklarda da çinko noksanlığı görülmektedir. Bitkilerin çinko ihtiyaçları çok düşük olmasına rağmen çinko noksanlıklarına sıkça rastlanmaktadır.

Acti Zinc Ürün Tescil Belgesi
Acti Zinc Ürün Broşürü
Acti Zinc