Mikro Granül Gübreler

Toros Micro (11-48-0+5SO3+TE)

Toros Micro, iz element katkılı NP gübresidir. Bünyesinde %11 azot ve %48 fosfor bulunur. Toros Micro; tarla bitkileri, meyve bahçeleri, sebze yetiştiriciliği yapılan alanlarda kullanılmak amacı ile geliştirilmiş ince granül yapıda bir taban gübresidir.

İçeriğinde bulunan demir, çinko ve mangan ile bitkilerin erken dönemdeki iz element beslenmesine katkı sağlar. Bitkilerin erken dönemde fazla ihtiyaç duyduğu besin elementlerini içerdiğinden bitki gelişimini destekler. Besin elementleri her bir gübre
tanesinde eşit olduğundan, bitkilerin homojen gelişimine yardımcı olur. Yüksek oranda suda çözünür fosfor içerir.

İçerisindeki yüksek orandaki fosfor sayesinde, tarla bitkilerinde ekim ile birlikte çimlenen tarla bitkilerine ihtiyaçları olan enerjiyi sağlayarak verim artışına katkı sağlar. Tohum yatağına düşürülen daha fazla gübre sayesinde homojen bir çimlenme sonrası köklenmeyi teşvik ederek, bitki gelişimine pozitif yönde etki eder. İyi bir başlangıç ile yüksek verim elde edilmesine yardımcı olur.

Toros Micro - Teknik Doküman
Toros Micro - Broşür