DOSYA ADI KATI ORGANİK GÜBRE DOSYA TİPİ
DOSYA ADI ORGONOMIX SOLUCAN GÜBRESİ DOSYA TİPİ
DOSYA ADI TOROS TORGANICS DOSYA TİPİ