ÜRÜN TESCİL BELGELERİ

Toros Tarım, Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği'nin 26. maddesi gereği olan, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nce verilen Üretici Lisans Belgesi'ne sahiptir.

Toros Tarım, ürettiği veya ithal ettiği bütün gübreleri, aynı bakanlığın aynı müdürlüğünce verilen Tescil Belgeleriyle pazara sunmaktadır.

Bu sayfalarda eriştiğiniz belgelere ek olarak yeni ürünlerimiz için tescil belgeleri alınmış ve henüz sayfamıza eklenememiş olabilir.

Lütfen sayfalarımızı ziyaret etmeyi sürdürün.