Samsun Üretim Tesisi

Toros Tarım çatısı altında gübre üretim zincirinin son halkasını oluşturan Samsun Üretim Tesisi, Samsun kent merkezine yaklaşık 15 km mesafede, deniz kenarında 1.370.000 m2’lik alan üzerinde kuruludur. Tesis, Türkiye’nin azotlu ve fosfatlı gübre ihtiyacını karşılamak üzere Samsun Gübre Sanayi A.Ş. tarafından 1967 yılında inşa edilmeye başlanmış ve iki kademeli olarak 1970 ve 1973 yıllarında işletmeye alınmıştır.

Bir kamu kuruluşu olan Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. (TÜGSAŞ) çatısı altında faaliyet gösteren Samsun Gübre Fabrikası, 2005 yılında özelleştirme kapsamında Toros Tarım tarafından satın alınmış ve bu tarihten itibaren hızla iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır. Yenileme çalışmalarının ardından 2006 yılında yeniden üretime başlayan tesis, günümüzde ülkemizde yaygın olarak kullanılan NP/NPK kompoze gübre ile Diamonyum Fosfat (DAP) gübresi üretmektedir. Tesis, 575.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahiptir.

Toros Tarım’ın, hammadde tedarikindeki ithalat bağımlılığını azaltmak amacıyla 2012 yılında Samsun Üretim Tesisi bünyesinde başlattığı 335 milyon ABD doları tutarındaki yeni yatırım 2015 yılı sonunda faaliyete geçmiştir.

Söz konusu yatırımla birlikte, fosfatlı gübre üretiminde önemli bir hammadde olan sülfürik asidin bünye içinde üretilmesi sağlanmıştır, Mevcut fosforik asit üretim kapasitesi  artırılmış ve kompoze gübre (NPK) tesisinin iyileştirilmesi yapılmıştır.

Toros Tarım’ın gübre üretimi için gereken ara mamul ihtiyacını önemli ölçüde karşılamış olan tesis, ithalata bağımlılıkta yılda 88 milyon dolarlık azalma sağlayarak, Türk ekonomisinin yumuşak karnı olan cari açık problemine önemli bir katkı sağlamaktadır. Ek olarak, sülfürik asit reaksiyonu sırasında açığa çıkan ısıl enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan yatırım sayesinde, fabrikanın doğalgaz ve elektrik ihtiyacı tümüyle karşılanarak önemli enerji tasarrufu elde edilmektedir. Üretilen temiz enerjinin ülke ekonomisine elektrik üretiminden yılda 16,7 milyon dolar, doğalgaz ithalatındaki azalmadan dolayı da 5,3 milyon dolar fayda sağlamaktadır.

Tesis bünyesinde bulunan Toros Samsun Terminali, Ceyhan Terminali gibi hem dökme katı yük, hem de sıvı kimyasal ürünlerin elleçlenmesine uygun bir yapıya sahiptir.