Mersin Üretim Tesisi

Toros Tarım’ın üç gübre üretim fabrikasından biri olan Mersin Üretim Tesisi, Mersin kent merkezinin 5 km doğusunda, Mersin Limanı’na oldukça yakın bir mevkide bulunmaktadır. Bir Türk-Kuveyt ortaklığı olan Akdeniz Gübre Sanayi A.Ş. tarafından 1968 yılında inşasına başlanan tesis, 1972 yılında üretime geçmiş ve 1984-87 yılları arasında uygulanan rehabilitasyon projesiyle büyük ölçüde yenilenmiştir. Akdeniz Gübre’nin 1990 yılında önce Tekfen Holding bünyesine katılması ve 2005 yılında Toros Tarım’la birleşmesinden sonra fabrika “Toros Tarım Mersin Üretim Tesisi” adını almıştır.

Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana yayılan Mersin Üretim Tesisi, Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) ve nitrik asit üretim tesislerinin yanı sıra malzeme ambarları, açık-kapalı depolar ve torbalama ünitesi gibi yardımcı tesislerden oluşan bir gübre kompleksidir. CAN ünitesi, %26 azot içeren 660.000 ton/yıl gübre üretim kapasitesine sahiptir. Tesiste ayrıca talebe göre değişik oranlı Amonyum Nitrat (AN) gübreleri ile %33 azot içeren Amonyum Nitrat gübresi üretilebilmektedir. Tesis, bu kategoride ülkenin toplam nitrat azotlu gübre üretim kapasitesi içinde %38 paya sahiptir. Nitrik asit ünitesinde ise 405.280 ton/yıl nitrik asit (%100 HNO3) üretilebilmektedir.

Mersin Üretim Tesisi, Türkiye’de kendi enerjisini kendi üretebilen az sayıdaki sanayi kuruluşundan biridir. Fabrika bünyesinde Toros Enerji tarafından işletilen kuvvet merkezinde 7,4 MW elektrik üretim kapasitesine sahip bir buhar türbin jeneratörü ile 4,7 MW elektrik üretim kapasitesine sahip bir gaz türbin jeneratörü bulunmaktadır. Tesis, Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması kapsamında en yüksek enerji yoğunluğunu azaltma oranına sahip olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Enerji Verimli Endüstriyel Tesis” (EVET) ödülünü 2015 ve 2016 yıllarında iki kez almaya hak kazanmıştır.

Çevre konusunun teknolojik, ekonomik ve yasal tüm boyutlarıyla ve duyarlılıkla ele alındığı Mersin Üretim Tesisi, çevre mevzuatına göre alınmış Çevre İzni’ne sahiptir. Tesiste çevreyle ilgili yatırımlar öncelikli olarak değerlendirilmekte ve bir program dahilinde sürdürülmektedir. Örneğin nitrik asit ünitesinden atmosfere verilen baca gazlarındaki NOX emisyonunu 200 ppm’in altına düşürmeyi sağlayan katalitik redüksiyon sistemi Türkiye’de ilk kez Mersin Üretim Tesisi’nde devreye sokulmuştur. Toros Tarım, bu yatırımından dolayı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüle layık görülmüştür.

Toros Tarım Mersin Üretim Tesisi, 2017 yılında devreye alınan CAN Ünitesi Prill Kulesi Baca Gazı Yıkama Sistemi ile çevresel yatırım kapsamında yine sektöründe bir “ilk”e imza atmıştır. Yaklaşık 35 milyon TL tutarında bir yatırımla kurulan Baca Gazı Yıkama Sistemi, gübre sektörü için ilk olmanın yanı sıra çevre kapsamında Türkiye'de yapılan en büyük yatırımlardan; baca gazı emisyon büyüklüğü ve arıtma kapasitesi itibariyle de dünyadaki sayılı örneklerden biridir. Toros Tarım'ın çevre duyarlılığının bir göstergesi olarak hayata geçirilen bu sistem ile Mersin Üretim Tesisi, AB ülkelerinde belirlenen yasal limitlerin de altında çalışma özelliğini kazanmıştır.