Meram Enerji

Toros Meram Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., 6 MW kurulu güce sahip elektrik üretim tesisi ile yılda 75 bin ton katı organomineral gübre ve 15 bin ton sıvı organik gübre üretim kapasitesine sahip entegre bir biyogaz ve organik gübre kuruluşudur.

Günde 770 ton ıslak atık bertaraf etme kapasitesine sahip olan tesiste, organik atıkların fermentasyonu yoluyla biyogaz ve biyogazdan elektrik üretimi gerçekleştirilmekte, ayrıca gazlaşma sürecini tamamlayan atıklardan ülkemiz topraklarının ihtiyaç duyduğu katı ve sıvı organik gübre üretimi yapılmaktadır.

Sıfır sıvı atık deşarjı prensibiyle çalışan Meram Yenilenebilir Enerji, gelişmiş baca gazı arıtma ve ısı geri kazanım sistemleriyle çevreye saygılı bir kuruluş olup, bulunduğu bölgedeki organik atıkları bertaraf etme kapasitesiyle çevre kirliliğinin azaltılmasına önemli katkı sağlamaktadır.

Döngüsel ekonominin başarılı bir uygulaması olan kuruluş, yerel istihdama katkısı ve toplumun ihtiyaçlarına verdiği destekle, çevresel ve sosyal kalkınmaya dayalı bir iş modelini benimsemektedir.