Kivi Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Yetiştiriciliği ülkemizde artmakta olan kivi bitkisi çok yıllık çalı formundadır. Kökleri yoğun olarak toprağın üst kısmında 40 cm derinliğe kadar bulunur. Sürgünleri tırmanıcı ve yayılıcı özelliğe sahip olup yapraklarını döken çalımsı ağaç gibidir. Tam verime yatan bahçelerde dekardan 3-4 ton verim alınabilmektedir.

Şeker Pancarı Bitkisinde Gübreleme

Ülkemizin Ege - Akdeniz ve Batı Karadeniz sahil kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm diğer tarım alanlarında yetiştiriciliği yapılan şeker pancarında verim ve kalite (% şeker randımanı) doğru ve dengeli gübre kullanımı ile gerçekleşmektedir.

Biber Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Ülkemizin birçok yerinde acı-tatlı taze biber, dolmalık, kurutmalık ve sanayi tipi (salçalık) biber yetiştiriciliği yapılmaktadır. Çeşitlere göre değişmekle birlikte 100 g taze biberin yapısında ortalama olarak 200 mg azot (N), 27 mg fosfor (P) ve 210 mg potasyum (K) bulunmaktadır.

Havuç Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Serin iklim ve uzun gün bitkisi olan havuç ülkemizin Burdur, Denizli, Hatay, Konya ve Ankara (Beypazarı) yörelerinde yetiştirilmektedir. Derin yapılı, hafif ve orta bünyeli (kumlu, kumlu tın ve tın) topraklarda iyi gelişir.

Fasulye Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Taze ve kuru fasulye yetiştiriciliği ülkemiz iklim şartları itibariyle tüm bölgelerimizde yapılmaktadır. Taze fasulye sonbahar - ilkbahar yetiştiriciliği şeklinde yapılırken, kuru fasulye yaz yetiştiriciliği şeklinde yapılmaktadır.

Patlıcan Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Ülkemizde patlıcan yetiştiriciliği en çok Akdeniz ve Ege Bölgelerinin yanında Samsun ilinde yapılmaktadır. Toplam 250 bin dekarlık üretimin %40 kadarı örtü altında (tünel-sera) ve %60'ı açıkta yetiştiricilik şeklinde yapılır.

Antepfıstığında Gübreleme

Tam yerime çok geç yatan (8-10 yıl) antepfıstığı uzun ömürlü bir meyve ağacıdır. Hiçbir meyve ağacının yetiştirilemediği kıraç, taşlık ve kayalık arazilerde bile yetişebilmektedir. Tuzlu ve tuzsuz çerez olarak tüketildiği gibi çeşitli tatlıların yapımında da kullanılan antepfıstığının insan beslenmesinde önemli bir yeri vardır.

Elma - Armut- Ayva Bahçelerinde Gübreleme

Yumuşak çekirdekli meyve türleri olan elma, armut ve ayva, toprak isteği bakımından fazla seçici olmamakla birlikte Taban suyu yüksek olmayan (1-1.5 m) ve derin yapılı (1.5-2 m) topraklarda iyi gelişme gösterirler.

Kanola (Kolza) Gübrelemesi

Önemli bir yağ bitkisi olan kanola (kolza), ülkemizde son yıllarda geniş çapta yetiştirilmeye başlanmıştır. Danesinde bulunan %40-45 oranında yağ alındıktan sonra geriye kalan küspesi yüksek oranda protein ihtiva ettiğinden hayvan yemi olarak da değerlendirilmektedir.

Çilek Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Ülkemizin birçok bölgesinde yetiştiriciliği yapılan çilek bitkisi üzümsü meyveler grubunda olup meyvesi en kısa sürede olgunlaşmaktadır. İnsan beslenmesi ve sağlığı bakımından 100 g çilek meyvesinde 100 mg kadar C vitamini bulunur.

Yerfıstığında Gübreleme

Ülkemizin birçok yöresinde ve özellikle Çukurova Bölgesi'nde geniş çapta yetiştiriciliği yapılan yerfıstığı, yapısında ortalama %50 yağ ve %25-30 oranında protein içeren, insan beslenmesinde önemi olan bir baklagil bitkisidir.

Cevizde Dengeli Gübreleme

Son yıllarda ülkemizin her bölgesinde geniş çaplı ceviz bahçesi kurulmaya başlamıştır. Ceviz ağaçlarının diğer meyve ağaçlarına oranla daha uzun ömürlü olması nedeniyle ceviz bahçesi tesis etmeden önce aşağıda belirtilen hususların göz önünde bulundurmak gerekir.

Yaprağı Yenen Sebzelerde Gübreleme

İnsan beslenmesinde büyük önemi olan sebzelerin yetiştirme teknikleri, ıslahı ve bitki koruma konularında ülkemizde bilimsel çalışmalar yapılmış olmasına rağmen birkaç sebze hariç (sanayi sebzeleri yetiştiriciliği ve sera yetiştiriciliği) toprak verimliliği ve gübreleme konusunda yeterli sayıda bilimsel çalışma yapılamamıştır.

Fındık Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Ülkemiz dış ticaretinde önemli bir yeri olan fındık, ülkemizin Karadeniz Bölgesi ile Sakarya-Düzce yörelerinde yetiştirilmektedir. Dünyada üretilen fındığın %70-75'i ülkemizde üretilmekte olup, üretim ile ihracatta birinci sıradadır. İnsan beslenmesi bakımından sert kabuklu meyveler içinde önemli bir yere sahiptir.

Kavun - Karpuzda Dengeli Gübreleme

Kavun ve karpuz hafif bünyeli kumlu tın ve milli tın topraklarda iyi gelişir. Toprağın su tutma kapasitesinin artması için iyi yanmış hayvan gübresi ile gübrelenmesi yararlı olur.

Yeni Meyve Bahçesi Tesisinde Fidan Gübrelemesi

Yeni meyve bahçesi tesis ederken genellikle toprak analizi yapılmaksızın fidan dikimleri yapılmaktadır. Bu nedenle fidanlar verim çağına geldiği zaman meyve ağaçlarında çeşitli besin elementi bozuklukları görülmektedir.

Sera Hıyarında Dengeli Gübreleme

Ülkemizde örtü altı (sera) ve açıkta yapılan yetiştiricilikte üretimi yapılan hıyar genellikle taze olarak tüketilmekte ve bunun yanında turşuluk (kornişon tipi) olarak ta tüketilmektedir.

Pamukta Gübreleme Önerileri

Pamuk sıcak iklim bitkisidir. Özellikle gece gündüz sıcaklığı arasında büyük fark olursa çiçeklenme ve ilk kozaların oluşumunda gecikme meydana gelir ve kozaların açılması gecikir. Hava sıcaklığının yanında toprak sıcaklığı da kök gelişmesi üzerine etkilidir.

Turunçgillerde Dengeli Gübreleme

Meyve ağacı ve bağ gibi çok yıllık bitkilerin gübrelenmesi ile tek yıllık bitkilerin gübrelenmesi arasında belirgin fark vardır. Meyve bahçelerinin gübrelenmesinde genel olarak aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir.

Sera Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Tüm dünyada olduğu gibi özellikle ülkemizde son yıllarda örtü altında yapılan yetiştiricilik hızla gelişme göstermiş ve örtü altında yapılan yetiştiricilik üç yüz bin dekar alana ulaşmıştır.